nastokávačka sliepka 2

Katalógové číslo: 00068
Kategórií:
Vek: 1 rok, 2 roky

Hračka obsahuje: drevenú podstavu s kolíkom, 7 objektov.

Popis:

Drevená podstava s kolíkom a siedmimi kruhmi rôznych veľkostí – 6 kruhov a jedno vajíčko schované vo vnútri.

Hra pre mladšie dieťa:

– pokúša sa nastoknúť kruhy v akomkoľvek poradí.

Hra pre staršie dieťa:

– nastokáva kruhy od najväčšieho po najmenší, pomenováva farby.

7