veľký domček so zámkami

Katalógové číslo: 00002

Hračka obsahuje: drevený domček, 3 kľúče pripevnené o domček gumičkou.

Popis:

Domček obsahuje rôzne zámky a kladky. Sú medzi nimi menej náročné zámky, ale aj náročnejšie, ktoré vyžadujú zručnosť.

Hra pre mladšie dieťa:

– otvára a zatvára dvere s jednoduchšími zámkami, prípadne otvára a zatvára dvierka bez zamykania,
– vkladá veci dovnútra, vyberá veci von pričom skúma, čo mu vôjde do dverí a čo už nie – učí sa, že predmet je menší ako dvierka alebo väčší ako dvierka.

Hra pre staršie dieťa:

– otvára a zatvára dvere aj so zložitejšími zámkami pomocou kľúčov,
– vkladá veci dovnútra a vyberá veci von.

4