vkladačka základné geometrické tvary a farby

Katalógové číslo: 00010
Vek: 1 rok, 2 roky

Hračka obsahuje: drevenú podložku, 5 drevených tvarov s veľkými úchytkami.

Popis:

Drevená podložka s piatimi farebne označenými výrezmi a piatimi drevenými tvarmi s veľkými úchytkami. Hračka je vhodná aj pre deti, ktoré ešte nemajú pinzetový úchop – objekty je možné uchopiť celou dlaňou.

Hra pre mladšie dieťa:

– rodič vyberie jeden objekt a vyzve dieťa, aby ho vrátilo naspäť – uchopiť a vložiť.

Hra pre staršie dieťa:

– rodič vyberie všetky objekty a vyzve dieťa, aby ich vrátilo naspäť na správne miesto – uchopiť, správne priradiť a vložiť.

4

Možno by sa Vám páčilo…